- Finse, 18. Mai 2017. -

- Finse Stasjon med tog 602 på veg inn, 18. Mai 2017, 14:37, +5C -