- Voss, 17. Mai 2017. -

- Høgtiding av Dagen på Idrottsplassen, 17. Mai 2017, 15:00-15:30, +19C -
Leiar i 17. mai-nemnda, Torgils Bryn.