- Voss, 15. Mai 2017. -

- Linerle (Motacilla alba) på Mølster, 15. Mai 2017, 16:27 +18C -