- Voss, 16. November 2020 -

- Voss sett ovanfor Gossland frå ny skogsveg, 16. November 2020, 14:44, +8C -