- Voss, 15. November 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 15. November 2020, 12:21, +7C -