- Oppheim, 12. November 2020 -

- Husmannsplassen Fjellet, 12. November 2020 -