- Oppheim, 12. November 2020 -

- Husmannsplassen Fjellet med Oppheimsvatnet bak, 12. November 2020 -