- Oppheim, 12. November 2020 -

- Øyjordsstølen med Oppheimsvatnet bak, 12. November 2020 -