- Opelandsstølen - Såta - Potten (Mønshaugen), 9. November 2020 -

- Mot Voss sett frå Såta 933 moh., 9. November 2020, 12:43 -