- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Øyane med Vossebygda under skoddehavet, 8. November 2020, 14:28 -