- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Vossebygda under skoddehav medan Hangurstoppen ligg over (biletparti mellom Tjørnahorgi og Øyane), 8. November 2020, 14:10 -