- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Tjørnatjørni med Tjørnahorgi bak, 8. November 2020, 13:50 -