- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Gamal stølstomt (ved tjørnahorgi), 8. November 2020, 13:14 -