- Voss, 7. November 2020 -

- Skodda har lege tjukk over Vossebygda i heile dag, 7. November 2020, 13:13, +6C -