- Voss, 6. November 2020 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 6. November 2020, 13:22, +11C -