- Bordalen, 6. November 2020 -

- Litlere med Nyhagen bak, 6. November 2020, 11:33, +10C -