- Palmafossen, 6. November 2020 -

- Bø, Bakketun og Hylle, 6. November 2020, 10:54, +10C -