- Palmafossen, 6. November 2020 -

- Nedre Rykke, 6. November 2020, 10:53, +10C -