- Voss, 3. November 2020 -

- Knute Rockne, 3. November 2020, 13:17, +7C -
Bilete frå avdukning: 31. Mars 2006