- Voss, 3. November 2020 -

- Voss - Bordalen sett ovanfor Roset, 3. November 2020, 12:02, +8C -