- Voss, 12. Oktober 2020 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 112. Oktober 2020, 13:58, +8C -