- Bavallen - Flatekvål - Klepp - Klondyke - Lønahorgi - Bavallen, 11. Oktober 2020 -

- Over skoddehavet sett frå Klepp, 11. Oktober 2020-