- Voss, 10. Oktober 2020 -

- Regndråpar på Ospelauv frå Osp/Asp (Populus tremula), 10. Oktober 2020, 13:48, +9C -