- Skulestadmo - Klepp - Klondyke - Bavallen, 4. Oktober 2020 -

- Langahorgi ved Klondyke mot Skulestadmo og Hangurstoppen, 4. Oktober 2020 -