- Voss, 3. Oktober 2020 -

- Lars O.Kindem på Mølstertunet med haustfargar på skogen og Voss Gondol bak, 3. Oktober 2020, 14:40, +17C -