- Voss, 3. Oktober 2020 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 3. Oktober 2020, 14:32, +17C -