- Voss, 3. Oktober 2020 -

- Voss Gondol på veg oppover, 3. Oktober 2020, 14:09 -