- Voss, 2. Oktober 2020 -

- Nytt kontorbygg reiser seg på gamle fengselstomta, 2. Oktober 2020, 13:20, +16C -