- Vik, 1. August 2020 -

- Gamle hus på Tistel, 1. August 2020 -