- Vik - Fosse - Skorge, 1. August 2020 -

- Vikøyri sett frå toppen på Kyrelvi ved Skorge, 1. August 2020 -