- Vik - Fosse - Skorge, 1. August 2020 -

- Vik sett frå toppen på Kyrelvi ved Skorge, 1. August 2020 -