- Vik - Fosse - Skorge, 1. August 2020 -

- Vik sett frå anleggsvegen mellom Brekki og Hagen, 1. August 2020 -