- Vik - Fosse - Skorge, 1. August 2020 -

- Her enda vegen på Bøeggi ved Hovdahaugen med Liahovden lenger bak, 1. August 2020 -