- Vik - Gunnarsete - Bøeggi, 1. August 2020 -

- Biletparti på Bøeggi med Synshovden bak, 1. August 2020 -