- Voss, 29. Juni 2020 -

- Heiagjengen på vangen, 29. Juni 2020, 13:18, +13C -