- Voss, 29. Juni 2020 -

- Kyr og kalvar på beite på Gjelle, 29. Juni 2020, 11:42, +19C -