- Rong - Løkjane, 27. Juni 2020 -

- Haugamoen stølar med Rong Fjellstove (Rongastovo) bak, 27. Juni 2020, 13:29 -