- Voss, 22. Juni 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 22. Juni 2020, 15:18, +21C -