- Evanger, 19. Juni 2020 -

- Bjørgås sett mellom Solarås og Hyljarås, 19. Juni 2020, 12:35 -