- Evanger, 19. Juni 2020 -

- Skjerveggen med Mykletveitveten bak, 19. Juni 2020, 12:24 -