- Lemme - Singeset (Voss), 17. Juni 2020 -

- Utsyn frå Singeset mot Singesetvatnet, Helgaset og Helgasetvatnet, 17. Juni 2020, 17:00 -