- Voss, 15. Juni 2020 -

- Mykje smeltevatn og Vangsvatnet veks innover mot land, 15. Juni 2020, 16:07, +27C -