- Voss, 15. Juni 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 15. Juni 2020, 15:12, +27C -