- Voss, 15. Juni 2020 -

- Voss og Bordalen sett ovanfor Roset, 15. Juni 2020, 15:17, +27C -