- Voss, 14. Juni 2020 -

- Kvar er dette, svar kjem seinare, 14. Juni 2020, 14:45, +21C -