- Voss, 14. Juni 2020 -

- Voss Gondol på Hangurstoppen, 14. Juni 2020, 14:19 -