- Vossestrand, 13. Juni 2020 -

- Sundvesstølen med Svolefjell bak, 13. Juni 2020 -