- Vossestrand, 13. Juni 2020 -

- Fjeli sett frå Skreiavegen (Holbygdi), 13. Juni 2020 -