- Vossestrand, 13. Juni 2020 -

- Haga med Herheimshovden bak, 13. Juni 2020 -