- Skjerve (Granvin), 12. Juni 2020 -

- Skaftedal mot Jørdretveiti og Brekketveit, 12. Juni 2020, 15:09 -